STEM – це підхід до навчання та розвитку, який інтегрує галузі науки, техніки та математики.

На сучасному етапі технологічної революції інновації стали частиною повсякденного життя людей. Час від часу ми чуємо досягнення, що відбуваються в різних секторах. Рідко ми чуємо про розробки та інновації в освіті, особливо в перші роки навчання.

Це поступово призводить до падіння проникливості, оскільки традиційна освіта – це, навпаки, навчання, відсутнє при вихованні правильного мислення. Розуміючи цей пробіл у навчанні, дослідники в галузі освіти придумали STEM-педагогіку. STEM призводить до зміни парадигми на початку навчання і має на меті зберегти цікавість та геніальність дітей у цілому протягом років, що ростуть.

Термін „STEM” регулярно входить до освітньої політики, вибору навчальної програми, набору кваліфікації, стратегії зайнятості та робочої сили.

STEM розшифровується як Наука, Технологія, Техніка та Математика. Це метод навчання, коли предмети викладаються злагоджено, а не ізольовано. Він робить акцент на подоланні розриву в навчанні, ставлячи дітей в основу досвіду, роблячи їх активними учнями з пасивних слухачів.

Навчання на основі STEM може і повинно розпочинатися вже у дворічному віці. У перші роки мозок дитини до знань – це як губка до води. Темп навчання дітей у перші 5 років є безпрецедентним і не може бути колишнім у житті. Введення предметів у перші роки належним чином пов’язує дитячий мозок для кращого вирішення проблем, формування позитивного ставлення до цього і, таким чином, призводить до метапізнання та мислення.

Дослідження показали, що маленькі діти, починаючи школу, вже володіють достатніми знаннями про навколишній світ і можуть мислити по-різному. Вони цікаво навчаються і мають власні навички міркування. Зміцнення цих вроджених здібностей слід починати на самому ранньому рівні, а не резервувати це на наступні роки.

STEM надає людям навички досягнення успіху та адаптації до цього мінливого світу.

Views: (155)
on